Kladieme dôraz na to, aby naši dodávatelia starostlivo sledovali každú fázu svojho výrobného procesu od vstupných surovín až po systematickú kontrolu konečnej kvality produktu. Preto spolupracujeme s firmami, ktoré majú zavedené systémy riadenia kvality, ich výrobky spĺňajú požadovanú certifikáciu a produkty sú podrobované neustálej kontrole.