Pokiaľ terasu udržiavate pravidelne je jej preolejovanie možné realizovať bez hĺbkového čistenia či použitia odšeďovača. Terasu pozametáme, zmyjeme hrubú špinu (v prípade potreby mechanicky kefou), povrch necháme uschnúť a nanesieme novú vrstvu terasového oleja.