Časť terasy je pod strechou a časť je plne vystavená poveternostným vplyvom – v takomto prípade  dochádza k zošednutiu len časti plochy. Správnym postupom a vhodnými prípravkami dokážete terasu vyčistiť, odšediť a docieliť farebné zjednotenie povrchu.