I keď si WPC terasy nevyžadujú špeciálne ošetrovanie – predsa len sa špinia ako všetky podlahy vystavované záťaži a poveternostným vplyvom. Na obrázku údržba a renovácia terasy z WPC, ktorá bola vystavená extrémnemu tlaku čistiaceho stroja.