Drevená terasa Cumaru – montáž drevenej terasy na betónový podklad – hranol voľne položený na gumených antivibračných podložkách.   Dosky terasy sú skrutkované zhora cez dosku priamo do hranolu (viditeľný spôsob kotvenia).