Montáž drevenej terasy na štrkové makadamaové lôžko – kamenný podklad treba dobre zhutniť a vyrovnať, okraje je ideálne ukončiť betónovými obrubníkmi – na takýto podklad je možné položiť betónové podporné kocky a na ne uložiť celú konštrukciu terasy.