Terasa so skrytým kotvením na CLIP systém B-Fix – pri skrytom kotvení treba dôkladne zvážiť výber vhodnej dreviny, medzi ktoré rozhodne drevina Merbau patrí. Drevo Merbau ponúka vynikajúcu tvrdosť a vďaka svojej štruktúre pomerne jednoduchú  opracovateľnosť.