Kolekcie umelých kobercov ponúkajú aj luxusné rady, pri ktorých sa výška vlasu pohybuje až do výšky  40mm. Tieto umelé koberce je možné použiť nielen na plochách pri dome ale aj na strechách, balkónoch či lodžiách ...