Odolná terasa z WPC plného profilu pre komerčné priestory – komerčné priestory kladú omnoho vyšší dôraz na vysokú odolnosť a funkčnosť terasy. Plný profil terasy je tak prirodzenou voľbou – pre dlhú životnosť a jednoduchú údržbu.