Vinylová podlaha Fatra Themofix hrúbky 2mm montovaná celoplošným lepením priamo na pripravovaný nivelovaný podklad.